Oddělení prodeje mimo trénink

- Nov 28, 2015-

Aby se zvýšila celková úroveň služeb prodávajícího, společnost speciálně vynaložila tisíce RMB na prodejce, aby se účastnili mimořádně kvalitních školení.